This text is replaced by the Flash movie.

Nyheder

Diakonhøjskolens kontor holder lukket i uge 28, 29 og 30. GOD SOMMER!

 

 

Diakonhøjskolen samarbejder medVi huser også Teologi for Lægfolk

UddannelserOm skolenOm diakoniVidencenter NyhedsarkivKontakt

Optagelseskriterier

 

Der er 3 måder at søge ind på Professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik:

 • kvote I (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12:00) eller
 • kvote II (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00) eller
 • individuel realkompetencevurdering (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00)

Ansøgningsfristerne gælder hvad enten du søger om optagelse til august eller til februar.

Du ansøger gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på hjemmesiden www.optagelse.dk

Alle får svar på deres ansøgning den 28. juli.

Kontakt:
Spørgsmål om professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik rettes til optagelsesvejleder Birgit R. Pedersen brp@remove-mediakonhojskolen.dk

Kvote 1

Du kan ansøge i kvote 1, hvis du har én af følgende ungdomsuddannelser:

 • Studentereksamen (stx)
 • HF-eksamen
 • Højere Handelseksamen (hhx)
 • Højere Teknisk eksamen (htx)
 • Kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse (eux)

I kvote 1 optages der udelukkende efter eksamenskvotient.
I 2017 blev eksamenskvotienten 7.1.

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal ske på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12:00.

Kvote 2

Du kan ansøge i kvote 2, hvis du har en:

 • Gymnasial uddannelse (studentereksamen el. en fuld HF-eksamen)
 • Erhvervsuddannelse (pædagogisk assistent-udddannelse (PAU) eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent)
 • Individuel realkompetencevurdering
 • Godkendt udenlandsk eksamen

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal ske på www.optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12:00. Indtil den 5. juli kl. 12:00 har du mulighed for at eftersende dokumentation for adgangsgivende eksaminer, der afsluttes efter 15. marts. Husk at nævne i din ansøgning, at du vil eftersende dit eksamensbevis efter endt eksamen. Kvote 2-ansøgere opfordres til at skrive en personlig motiveret ansøgning (af én sides længde), der forklarer, hvorfor ansøgeren gerne vil ind på Diakoni og Socialpædagogik-uddannelsen. Det er også en god idé at vedlægge et CV.


Se hvilke kriterier, vi vurderer din kvote 2-ansøgning ud fra her
og læs om kravene til dokumentation her


Alle, der ansøger i kvote 2, men samtidig opfylder adgangsbetingelserne i kvote 1, dvs. har en fuld studentereksamen eller HF, bliver automatisk også behandlet i kvote 1.Individuel realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne i kvote 1 eller kvote 2, men har uddannelse eller praktisk erfaring, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, og som kan sidestilles med de generelle optagelseskriterier, kan du søge om individuel kompetencevurdering - IKV-vurdering - også kaldet realkompetencevurdering.

Blandt de erfaringer, der kan komme i betragtning, hører studierelevant arbejde, frivilligt arbejde, organisatorisk arbejde, højskoleophold, udenlandsophold, HF-fag og diverse kurser.

Hvis du skal realkompetencevurderes, er det en god idé at kontakte skolens optagelsesvejleder, Birgit R. Pedersen e-mail: brp@remove-mediakonhojskolen.dk, inden du ansøger på optagelse.dk.

 

Ansøgningsprocedure:
Du skal ansøge i kvote 2 på www.optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12:00. Under fanebladet ”adgangsgrundlag” vælger du "Ingen adgangsgivende eksamen."

For at højne dine chancer for at komme i betragtning, anbefaler vi, at du vedlægger en motiveret ansøgning på maks. 1 A4-side - eller det som VIA kalder en motivationsbeskrivelse (se dette VIA-link) - og husker at uploade dokumentation for alle dine studie- og erhvervserfaringer (se dette VIA-link). Du kan også vedhæfte et CV som bilag.

Når du så har ansøgt den 15. marts, realkompetencevurderer vi din ansøgning, og den 28. juli får du (ligesom alle andre ansøgere) besked, om du er optaget.  

 

 

Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, DK-8270 Højbjerg, E-mail: info@remove-mediakonhojskolen.dk, Tlf: +45 86 27 41 22, Fax: +45 86 27 42 10