This text is replaced by the Flash movie.

Nyheder

Diakonhøjskolens kontor holder lukket i uge 28, 29 og 30. GOD SOMMER!

 

 

Diakonhøjskolen samarbejder medVi huser også Teologi for Lægfolk

UddannelserOm skolenOm diakoniVidencenter NyhedsarkivKontakt

Info til praktiksamarbejdspartnere

 

 

Praktikpjece

Diakonhøjskolen har udarbejdet en praktikpjece, som henvender sig til studerende, praktikvejledere og praktiklærere, der er tilknyttet Pb i Diakoni og Socialpædagogik. Praktikpjecen er tænkt som en opslagsbog, der støtter samarbejdet mellem de tre involverede parter.

I praktikpjecen findes der en beskrivelse af de forventninger og krav, der stilles til de tre parter, og vi håber derigennem, at praktikpjecen kan blive et konstruktivt redskab for såvel studerende, praktikinstitutioner og undervisere på Pb i Diakoni og Socialpædagogik.

Praktikpjece gældende fra marts 2018 kan downloades her

 

 

Praktikportalen

En stor del af kommunikationen mellem den studerende, Diakonhøjskolen og praktikinstitutionen foregår i Praktikportalen (www.ucpraktikportal.dk). Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser under De Danske Professionshøjskoler, hvor praktikforløb er en del af uddannelsen. Portalen håndterer næsten alt vedrørende praktik i uddannelsen. Derfor er det også et krav, at praktikinstitutionen har adgang til portalen, hvilket sker ved, at personalet på praktikinstitutionen oprettes enkeltvis i portalen. Oprettelse i Praktikportalen kan ske ved henvendelse til praktiksekretær Maiken Eriksen mae@remove-mediakonhojskolen.dk på Diakonhøjskolen, eller ved at man oprettes af sin kollega. Skabeloner til praktikbeskrivelsen
For at sikre både den studerende og praktikstedet det optimale udbytte af en praktikperiode udarbejdes en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan.

Her kan du hente skabelonen for en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan (pdf

Her kan du hente skabelonen for en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan (word) - husk at gemme skabelonen på din egen computer, inden du begynder at skrive i word skabelonen


Løn i praktikkerne

Den 1. praktikperiode på 2. semesters 3. modul er på 10 uger og er en SU-finansieret praktik

Den 2. og 3. praktikperiode på henholdsvis 3. - 4. semester (6. og 7. modul) og 5. - 6. semester (10. og 11. modul) er begge lønnede praktikker.

Du kan altid se de aktuelle satser for praktiklønnen på PLS' hjemmeside (Pædagogstuderendes Landssammenslutning): www.pls.dk eller følg linket her

På PLS' hjemmeside kan man også læse om tillæg til praktiklønnen, og om hvordan man skal forholde sig i forhold til befordringsgodtgørelse, ferie, barsel, sygdom, strejke, revalidering m.m., når du er i praktik.

 

 

Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, DK-8270 Højbjerg, E-mail: info@remove-mediakonhojskolen.dk, Tlf: +45 86 27 41 22, Fax: +45 86 27 42 10