Kontakt

Diakonsekretær 
Spørgsmål om diakonforbundet kan rettes til diakonsekretær og underviser Bent Ulrikkeholm, der er ansat i en kombineret deltidsstilling på 21 timer om ugen. 

Telefon 86 27 41 22 eller mobil 20 28 13 81 
Email: bu@diakonhojskolen.dk 

Medlemskartotek
Det er vigtigt, at du melder adresseændring til Hans Ejnar Esbensen, så du altid kan modtage medlemsbladet og kontingentopkrævning.  

Hans Ejnar Esbensen
Bøgevej 1, 8382 Hinnerup
Mobil 30 34 30 61 
Email: diakonadresse@gmail.com 

Bestyrelsen
Diakonforbundets bestyrelse består af fem valgte medlemmer og desuden er Diakonhøjskolens forstander født medlem. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, valgperioden er to år. Ethvert medlem som har betalt sit kontingent for indeværende år er valgbart.  

Mogens Stig Nielsen, formand (FU) 
Mobil 29 92 35 35 
Email: mogensstignielsen@gmail.com 

Linette Lykke, næstformand (FU)  

Jens Smedegaard, kasserer

Connie Kjærgaard Jensen 

Tina Østergaard 

Jens Maibom Pedersen, forstander 

1. suppleant: Anne Grete Bøndergaard 

2. suppleant: vakant 

Del dette: