Skolens historie

Diakonhøjskolen har næsten eksisteret i 100 år. Her kan du få et overblik over skolens historie:

1876 Stefansforeningen begynder at arbejde for at få en diakonskole. Stefansforeningens formål var at samle lægfolk og præster til "kristeligt kærlighedsarbejde i og for folkekirken". Den nye diakonskole skal uddanne kristne unge mænd til et arbejde på bl.a. sygehuse, sindssygehospitaler og børnehjem. På det tidspunkt har Nyborg og København allerede været hjemsted for diakonskoler, men praktiske vanskeligheder, dårlig økonomi og dalende elevtal gjorde, at skolerne måtte lukke igen.

1920 Indre Mission er gået aktivt ind i arbejdet og sammen med Stefansforeningen køber de en ejendom på Dalgas Avenue i Århus. Samme år åbner skolen dørene for de første diakonelever.

1928 Diakonskolen bliver til højskole, og navnet bliver ændret til Diakonhøjskolen i Århus.

1962 Kvinder kan nu også blive uddannet på skolen.

1966 Den første kvinde bliver indviet som diakon fra Diakonhøjskolen.

1975 Ejendommen på Dalgas Avenue er ved at være for lille og pladsen for trang.
En ny skole bliver bygget på Lyseng Allé i Højbjerg, hvor skolen stadig har adresse.

2003 Diakonhøjskolens uddannelser på Den pædagogiske diakonuddannelse bliver godkendt som en forsøgsordning under loven for mellemlange videregående uddannelser (MVU).

2004 Som det kontante resultat af den nye placering i MVU-loven kan diakonstuderende nu få SU.

2010 3K-uddannelsen: professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation bliver en del af Diakonhøjskolens og VIA University Colleges uddannelsestilbud.

2011 Der er brug for flere klasselokaler og nye moderne kursusfaciliteter på Diakonhøjskolen. Ny bygning, der vender ud mod engen, Lyseng, tages i brug. Mission Afrika får ligeledes hovedkontor i bygningen.

2012 Den pædagogiske diakonuddannelse bliver akkrediteret som en professionsbacheloruddannelse i Diakoni og Socialpædagogik. Fagbetegnelsen er nu soocialdiakon. Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College.


2016 Pladsen er endnu en gang for trang på Diakonhøjskolen. Ny tilbygning til skolens hovedbygning, som vender ud mod skolen lille sø, tages i brug.

 

Fra 1920 til 1975 lå Diakonhøjskolen på Dalgas Avenue 52 i Aarhus.

Del dette: