Ansøgning i kvote 1 og 2

Der er 3 måder at søge ind på Professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og socialpædagogik:

  • kvote I (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12:00) 
  • kvote II (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00
  • individuel kompetencevurdering (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00)

Kvote 1

Du kan ansøge i kvote 1, hvis du har én af følgende ungdomsuddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • HF-eksamen
  • Højere Handelseksamen (hhx)
  • Højere Teknisk eksamen (htx)
  • Kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse (eux)

I kvote 1 optages der udelukkende efter eksamenskvotient.
I 2018 blev eksamenskvotienten 6.9.

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal ske på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12:00.

Kvote 2

Du kan ansøge i kvote 2, hvis du har en:

  • Gymnasial uddannelse (studentereksamen el. en fuld HF-eksamen)
  • Erhvervsuddannelse (pædagogisk assistent-uddannelse (PAU) eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent)
  • Individuel realkompetencevurdering
  • Godkendt udenlandsk eksamen

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal ske på www.optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12:00. Indtil den 5. juli kl. 12:00 har du mulighed for at eftersende dokumentation for adgangsgivende eksaminer, der afsluttes efter 15. marts. Husk at nævne i din ansøgning, at du vil eftersende dit eksamensbevis efter endt eksamen. Kvote 2-ansøgere opfordres til at skrive en personlig motiveret ansøgning (af én sides længde), der forklarer, hvorfor ansøgeren gerne vil ind på Diakoni og socialpædagogik-uddannelsen. Det er også en god idé at vedlægge et CV.


Se hvilke kriterier, vi vurderer din kvote 2-ansøgning ud fra her

Og læs om kravene til dokumentation her

Alle, der ansøger i kvote 2, men samtidig opfylder adgangsbetingelserne i kvote 1, dvs. har en fuld studentereksamen eller HF, bliver automatisk også behandlet i kvote 1.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne i kvote 1 eller kvote 2, men har uddannelse eller praktisk erfaring, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, og som kan sidestilles med de generelle optagelseskriterier, kan du søge om individuel kompetencevurdering - IKV-vurdering - også kaldet realkompetencevurdering.

Blandt de erfaringer, der kan komme i betragtning, hører studierelevant arbejde, frivilligt arbejde, organisatorisk arbejde, højskoleophold, udlandsophold, HF-fag og diverse kurser.

Hvis du skal realkompetencevurderes, er det en god idé at kontakte skolens optagelsesvejleder, Birgit R. Pedersen på tlf. 4172 8612, inden du ansøger på optagelse.dk.

Ansøgningsprocedure:
Du skal ansøge i kvote 2 på www.optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12:00. Under fanebladet ”adgangsgrundlag” vælger du "Ingen adgangsgivende eksamen".

For at højne dine chancer for at komme i betragtning, anbefaler vi, at du vedlægger en motiveret ansøgning på maks. 1 A4-side - eller det som VIA kalder en motivationsbeskrivelse (se dette VIA-link) - og husk at uploade dokumentation for alle dine studie- og erhvervserfaringer (se dette VIA-link). Du kan også vedhæfte et CV som bilag.

Når du så har ansøgt den 15. marts, realkompetencevurderer vi din ansøgning, og den 26. juli får du (ligesom alle andre ansøgere) besked, om du er optaget.  

Klik på billedet og læs brochuren

NB! Modulopdelingen er ændret siden brochuren blev lavet

Den gældende modulopdeling kan du finde i studieordningen

Del dette: