Jobmuligheder

Socialdiakoner kan søge de samme jobs som andre pædagoger - altså også jobs indenfor det såkaldte ”normalområde” (dvs. børnehaver, skoler, SFO, klubber osv.). Uddannelsen er anerkendt af SL og BULP.

Socialdiakoner er efterspurgt arbejdskraft i institutioner, der arbejder med mennesker i udsatte livssituationer så som:

  • Dag- og døgninstitutioner for børn og unge (fx børnehjem og behandling)
  • Socialpsykiatri, børne- og ungepsykiatri
  • Sociale caféer for unge og voksne
  • Tilbud for mennesker med misbrug (behandlingshjem for alkoholikere og narkomaner, forebyggelse og rådgivning)
  • Herberger og bosteder for hjemløse
  • Varmestuer og væresteder
  • Tilbud for mennesker med nedsat funktionsevne
  • Bosteder for hjerneskadede
  • Plejehjem

Del dette: