Info til praktiksamarbejdspartnere

Praktikpjece
Diakonhøjskolen har udarbejdet en praktikpjece, som henvender sig til studerende, praktikvejledere og praktiklærere, der er tilknyttet Pb i Diakoni og socialpædagogik. Praktikpjecen er tænkt som en opslagsbog, der støtter samarbejdet mellem de tre involverede parter.

I praktikpjecen findes der en beskrivelse af de forventninger og krav, der stilles til de tre parter, og vi håber, at praktikpjecen kan blive et konstruktivt redskab for såvel studerende, praktikinstitutioner og undervisere på Pb i Diakoni og socialpædagogik.

Praktikpjece gældende fra september 2019 kan downloades her

Praktikportalen
En stor del af kommunikationen mellem den studerende, Diakonhøjskolen og praktikinstitutionen foregår i Praktikportalen (www.ucpraktikportal.dk). Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser under De Danske Professionshøjskoler, hvor praktikforløb er en del af uddannelsen. Portalen håndterer næsten alt vedrørende praktik i uddannelsen. Derfor er det også et krav, at praktikinstitutionen har adgang til portalen, hvilket sker ved, at personalet på praktikinstitutionen oprettes enkeltvis i portalen. Oprettelse i Praktikportalen kan ske ved henvendelse til praktiksekretær Maiken Eriksen mae@diakonhojskolen.dk på Diakonhøjskolen, eller ved at man oprettes af sin kollega. 


Løn i praktikkerne
Den 1. praktikperiode på 2. semesters 3. modul er på 10 uger og er en SU-finansieret praktik

Den 2. og 3. praktikperiode på henholdsvis 3. - 4. semester (6. modul) og 5. - 6. semester (9. modul) er begge lønnede praktikker.

Du kan altid se de aktuelle satser for praktiklønnen på PLS' hjemmeside (Pædagogstuderendes Landssammenslutning): www.pls.dk 

På PLS' hjemmeside kan man også læse om tillæg til praktiklønnen, og om hvordan studerende skal forholde sig i forhold til befordringsgodtgørelse, ferie, barsel, sygdom, strejke, revalidering m.m. under praktikken.

 

 
Del dette: