Specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

SPS-støtte
Er du ordblind, døv eller hørehæmmet, blind eller svagsynet, bevægelseshæmmet, eller har du psykiske vanskeligheder kan du få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov.

Du kan læse meget mere om SPS-støtte her  og få svar på, hvordan du søger SPS, hvilke betingelser der stilles, m.m.

På Diakonhøjskolen skal du henvende dig til skolens SPS-medarbejder, John Karup, e-mail: jk@diakonhojskolen.dk, hvis du ønsker SPS-støtte.


Handicaptillæg
Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og går på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et tillæg til din SU. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studiejob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU.

 

Læs mere om handicaptillæg på su.dk.

Del dette: